Prywatność Polityka

Definicje

My/Nas/Nasz znaczy 24DNA

Ty/Twój/Twoja oznacza Użytkownika Serwisu.

Witamy na stronie 24DNA. Witryna jest obsługiwana przez 24DNA, dzięki czemu udostępnia informacje dotyczące zakresu usług testowania DNA („Usługi”) oferowanych przez firmę.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację („Dane osobowe”), a także innymi informacjami, które zbieramy od Użytkowników strony internetowej oraz od osób, które rejestrują się w naszych Usługach. 24DNA szanuje Twoją prywatność i stara się chronić Twoje dane osobowe. W niniejszej Polityce wyjaśnimy nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania takich danych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych, które zbieramy za pośrednictwem :

( i ) rejestracja w naszych Usługach ,

(ii) wiadomości tekstowe i elektroniczne między Tobą a 24DNA i

(iii) wszelkie inne używane środki komunikacji.

Zgodność z prywatnością

Uzyskując dostęp do dowolnych obszarów Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności określonej poniżej. W związku z tym uprzejmie powstrzymaj się od subskrybowania naszych Usług, jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności i naszym wymogiem gromadzenia danych osobowych na swój temat.

Wspomniana Polityka Prywatności jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie , gdy uznamy to za konieczne. W Twoim interesie jest zapoznanie się z naszą Polityką za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, aby być świadomym wszelkich wprowadzonych zmian. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek zmienioną częścią Polityki, uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań na adres info@dnrtestas.lt Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki znajduje się na początku Polityki.

Jakie informacje o Tobie zbieramy

Zbieramy kilka rodzajów informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową i/lub użytkownikach naszych Usług. Informacje te mogą być gromadzone automatycznie podczas przeglądania naszych Witryn lub bezpośrednio od Ciebie, gdy zdecydujesz się zarejestrować w naszych Usługach. Rzeczywiście:

(a) Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy rejestrujesz się w Usłudze lub przesyłasz swoją opinię, nawet za pośrednictwem innych środków komunikacji. Informacje, o które poprosimy, będą zależeć od aktywności i korzystania z Usług (np. płacenie za Usługę). Jeśli nie podasz danych, które byłyby potrzebne do określonej czynności, nie będziesz mógł zaangażować się i korzystać z tej czynności.

Zbieramy również Twój adres protokołu internetowego („IP”). Używamy Twojego adresu IP do diagnozowania problemów z naszymi serwerami i/lub oprogramowaniem, do administrowania naszymi Usługami oraz do zbierania danych demograficznych.

(b) Możemy zbierać pewne informacje, które same w sobie nie identyfikują konkretnej osoby. Takie informacje informują nas o Twoim sprzęcie, czynnościach związanych z przeglądaniem oraz zasobach, do których uzyskujesz dostęp i z których korzystasz za pośrednictwem Usług, takich jak system operacyjny i typ przeglądarki. Korzystamy z usług analitycznych i podobnych usług, jak wyjaśniono w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, aby pomóc nam dostarczać użytkownikom lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, umożliwiając nam oszacowanie wzorców użytkowania, dostosowanie naszych Usług do indywidualnych preferencji i przyspieszenie wyszukiwania.

(c) Gdy kontaktujesz się z nami w sprawie obsługi klienta , możemy zbierać dodatkowe informacje w celu rozwiązania Twoich problemów.

(d) Nasza strona internetowa i Usługa nie są skierowane do dzieci lub osób poniżej 16 roku życia. Dlatego każda osoba poniżej tego wieku nie może korzystać z naszej strony internetowej ani żadnych naszych usług.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz z powodów, dla których zostały one przede wszystkim zebrane . W przypadku, gdy dane nie będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem , zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. Będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe dostarczone nam przez Ciebie, ustnie lub pisemnie, we wszystkich lub w dowolnym z następujących celów: Aby zapewnić Ci Usługę, na którą się zarejestrowałeś, i wykonać nasze zobowiązania zgodnie z warunkami umowa, która zostałaby zawarta między Tobą a nami.

  • Aby komunikować się z Tobą w sprawie zamówionej Usługi. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, wykorzystamy te dane, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub rozwiązać wszelkie problemy.
  • 24DNA i jej spółki zależne mogą również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe i inne zebrane dane osobowe, których nie można zidentyfikować, aby pomóc nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników i ulepszać Usługi.
  • W inny sposób opisany we wspomnianej Polityce lub na który wyrazili Państwo zgodę lub w inny sposób zażądali.
  • W celu ustalenia, wykonania lub obrony jakiejkolwiek czynności prawnej.
  • W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i prawidłowego prowadzenia naszej działalności.
  • Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom z mediów społecznościowych, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami , które im przekazałeś lub które zostały zebrane podczas korzystania z ich usług.
  • W zakresie dozwolonym lub wymaganym przez lub na mocy dowolnego prawa .

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że zebrane dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych związanych z pocztą elektroniczną, pocztą elektroniczną, biuletynami lub masową wysyłką. Jeśli jednak zdecydujemy się na wykorzystanie danych w tym celu, nastąpi to dopiero po uzyskaniu od Państwa wymaganej zgody.

Ujawnianie i przekazywanie informacji

Dane mogą być ujawniane lub udostępniane naszym pracownikom w celu świadczenia Ci Usługi, na którą została zarejestrowana . Dane nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym .

Wypełniając i przesyłając do nas formularz online zawierający informacje o innej osobie, potwierdzasz, że wyrażasz wyraźną zgodę w imieniu swoim i wszystkich innych osób wymienionych w formularzu. Należy zwrócić uwagę innych osób na wspomnianą Politykę prywatności, a także uzyskać ich odpowiednią zgodę.

Poprzez korzystanie z naszych Usług, a także poprzez bezpośrednie lub pośrednie zbieranie danych osobowych, niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że GCC może być zobowiązane do udostępniania Twoich danych osobowych stronom trzecim, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio lub pośrednio związane z GCC, w celu świadczenia wymaganej przez Ciebie Usługi. Dane będą udostępniane wyłącznie w sposób określony poniżej.

między innymi :

(a) Usługodawcy: Świadczymy i wspieramy niektóre z naszych Usług na podstawie ustaleń umownych z usługodawcami i innymi stronami trzecimi. Zarówno my, jak i nasi usługodawcy korzystamy z technologii zwanej „cookies”, która jest oprogramowaniem, które umożliwia nam zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej i usług oraz efektywniejsze zarządzanie nimi, a także gromadzenie danych w celu świadczenia Usług. Na przykład możemy udostępniać Twoje dane naszym Agentom zewnętrznym (TPA), wirtualnym biurom lub laboratoriom testowym , aby świadczyć Ci Usługę. Firma jest reprezentowana w niektórych krajach przez upoważnionych TPA, którzy mogą wymagać Twoich danych w celu świadczenia Usługi. Laboratoria, z którymi współpracujemy, mogą również mieć dostęp do Twoich danych w celu świadczenia Usługi. Dane te są następnie przechowywane lub usuwane zgodnie ze standardowymi zasadami działania laboratorium.

(b) Transgraniczny: Ze względu na działalność międzynarodową firmy możemy przesyłać dane klientów za granicę do innych krajów naszym podmiotom stowarzyszonym, zależnym, dostawcom usług i autoryzowanym TPA, jeśli jest to konieczne do świadczenia Usługi.

(c) Wymogi prawne: Jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, działanie to jest konieczne, możemy być zmuszeni ujawnić Twoje Dane Osobowe w celu ( i ) wypełnienia obowiązku prawnego, (ii) ochrony i obrony praw lub własności GTL, (iii) działania w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usług lub społeczeństwa, lub (iv) ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

(d) Ciągłość działania: Jeśli 24DNA przystąpi do sprzedaży całości lub części swoich aktywów, zastrzegamy sobie prawo do włączenia Twoich danych, w tym danych osobowych, do aktywów przekazanych firmie przejmującej lub przetrwającej.

Warto podkreślić, że dane przesyłane przez internet mogą być przesyłane przez granice międzynarodowe nawet wtedy, gdy nadawca i odbiorca danych znajdują się w tym samym kraju. W związku z tym Twoje dane mogą być przesyłane przez kraj, w którym poziom ochrony danych jest niższy niż w Twoim kraju zamieszkania.

Aktualizacja lub poprawianie danych osobowych/praw osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci pewne prawa. Rzeczywiście, masz prawo do nadzorowania wykorzystania Twoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym do :

  • Zmień lub sprostuj dane : Możesz skontaktować się z nami, aby edytować swoje dane osobowe, zwłaszcza jeśli są one niedokładne. W pewnych okolicznościach możemy zażądać dowodu potwierdzającego tę prośbę.
  • Usuń dane : Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli wszystkie lub niektóre Twoje dane osobowe, szczególnie jeśli nie jest to już wymagane do świadczenia Usługi Tobie lub Usługa została zakończona . Istnieją jednak pewne ograniczenia, w przypadku których może to nie mieć zastosowania, na przykład w przypadku badania przeprowadzonego w warunkach prawnych / łańcucha dostaw.
  • Prawo do dostępu i/lub pobrania swoich danych : Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych przechowywanych w pliku w formacie do odczytu maszynowego .

Rozpatrzymy każde Twoje żądanie zmiany, usunięcia lub zmodyfikowania Twoich danych w ciągu 30 dni od Twojej prośby.

Wszelkie zgłoszone żądania zostaną rozpatrzone w świetle charakteru Usługi i podjętych przez nas zobowiązań, naszych zobowiązań do przechowywania danych oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

Możesz zażądać modyfikacji, usunięcia lub informacji o swoich danych osobowych, wysyłając prośbę o dane pocztą elektroniczną na adres info@dnrtestas.lt lub pisząc do nas w dowolnym z naszych lokalnych biur lub oddziałów na całym świecie.

Podstawy prawne przetwarzania

Aby dane mogły być przetwarzane, należy przestrzegać określonych zasad ochrony danych . Jedną z tych zasad jest właśnie zgodność z prawem samego przetwarzania. Istnieją różne prawne podstawy przetwarzania danych. Rzeczywiście, jedną z podstaw jest zgoda. Dane mogą być przetwarzane w celu realizacji kontaktu, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzalibyśmy dane tylko wtedy, gdy takie przetwarzanie jest oparte na zgodnej z prawem podstawie.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, od uczestników wymagana będzie wyraźna zgoda. W przypadku, gdy podstawą jest umowa, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na warunki umowy oraz podanie wszystkich niezbędnych danych osobowych, abyśmy mogli świadczyć Usługę i wypełniać nasze zobowiązania umowne.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są uzasadnione interesy, nasze lub osób trzecich, będzie to podejmowane wyłącznie pod warunkiem, że nadrzędny charakter wobec tych interesów nie mają interesy osoby, której dane dotyczą, ani podstawowe prawa i wolności . Przykłady uzasadnionych interesów obejmują przestrzeganie lokalnych przepisów i stawienie czoła możliwym zagrożeniom dla nas lub dla Ciebie (np. oszustwa bankowe, obciążenia zwrotne itp.)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie po jej wyrażeniu. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@dnrtestas.lt , aby dowiedzieć się więcej o prawie do wycofania zgody lub sprzeciwu.

Informacje uzyskane jako Przetwarzający Dane

W niektórych przypadkach będziemy przetwarzać dane, które zostaną dostarczone przez TPA, dlatego w tych przypadkach będziemy uważani za podmioty przetwarzające dane. Będziemy wykorzystywać dane zgodnie z wymogami prawnymi w stosunku do tych administratorów danych, którzy z kolei będą posiadać własną politykę prywatności obejmującą wykorzystanie Twoich danych. W przypadku pytań dotyczących sposobu postępowania z danymi osobowymi zalecamy bezpośredni kontakt z administratorem danych.

Ochrona danych

Podjęliśmy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych. Rzeczywiście, wdrożyliśmy polityki bezpieczeństwa, zasady oraz środki techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niemniej jednak Internet nie jest bezpiecznym medium, w związku z czym dane przesyłane przez Internet mogą podlegać nieuprawnionym działaniom osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Twoich danych w trakcie ich przesyłania przez Internet.

Jeśli uznamy, że którekolwiek z Twoich danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą zostały naruszone , poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych, a przede wszystkim przy użyciu Twojego adresu e-mail, jeśli został podany.

Marketing bezpośredni

Obecnie nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celach masowych wiadomości e-mail lub marketingu pocztowego. W przypadku, gdy zdecydujemy się udostępnić te informacje, nastąpi to dopiero po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody.

Obecnie reklamujemy się online i używamy plików cookie, w szczególności własnych plików cookie dla Google Analytics i innych własnych identyfikatorów oraz plików cookie stron trzecich, takich jak pliki cookie Google Advertising w celu informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej. W szczególności wykorzystujemy Google Analytics do implementacji określonej funkcji zwanej remarketingiem. Remarketing to funkcja Google AdWords, która wykorzystuje poprzednie odwiedziny użytkownika w naszej witrynie, aby ukierunkować jego zainteresowania i zoptymalizować wyświetlanie treści reklamy.

Aby uzyskać więcej informacji o listach remarketingowych w Google Analytics , odwiedź następującą witrynę https://support.google.com/analytics/answer/2611268 .

Jeśli chcesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych , możesz to zrobić za pomocą Menedżera preferencji reklam .

Istnieje również dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który można pobrać pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ . Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Za pomocą plików cookie mogą zbierać informacje o Twoich działaniach na tej stronie, aby dopasować reklamy, które dostarczają, do osobistych zainteresowań, które określają poprzez twoje wzorce przeglądania. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były wykorzystywane do tego celu, możesz zrezygnować, klikając tutaj – http://preferences-mgr.truste.com/ (lub jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, kliknij tutaj – http://www. twojewyboryonline.eu/ )

Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z Google Analytics, uprzejmie prosimy o zrezygnowanie z powyższych opcji.

Płatności

W ramach Usługi możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI , która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard , American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Procesorami płatności, z którymi współpracujemy, są:

PayPal

Ich Politykę prywatności można zobaczyć na stronie – https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Jak kontaktujesz się z nami w przypadku pytań?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, zapraszamy do bezpośredniego e-maila na adres info@dnrtestas.lt lub do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.

Jeśli skontaktowanie się z nami nie rozwiąże Twojej skargi , masz więcej opcji. Mieszkańcy wyznaczonych krajów mogą również mieć prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info@dnrtestas.lt.

Mieszkańcy Wyznaczonych Krajów mogą mieć dodatkowe prawa na mocy swoich przepisów i powinni zwrócić się o wskazówki do swojej lokalnej organizacji ochrony danych.

Zarejestrowany adres firmy: Estonia: Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 1, 10621

Shopping Cart