Instrukcje

Nie zaleca się jedzenia, picia, palenia, mycia zębów, żucia gumy i używania odświeżaczy świeżego powietrza przez co najmniej 30 minut przed pobraniem próbki DNA. Od jednej osoby pobierane są dwie próbki DNA.

Pierwszy krok. Wypełnij wymagane pola informacyjne na kopercie. Przed pobraniem próbek upewnij się, że zaznaczyłeś na kopercie osobę (ojciec, dziecko, matka), którą pobierasz. Wypełnij dokładnie wszystkie wymagane pola informacyjne na kopercie. 

Drugi krok. Pobierz próbki DNA za pomocą wacików bawełnianych
Otwórz opakowanie od strony pobierania wacików i wyjmij sterylny wacik z opakowania.
Uwaga! Nie dotykaj wacików bawełnianych rękoma ani nie kładź ich na stole lub innej powierzchni.

Otwórz usta, przymocuj patyczek do błony śluzowej policzka, poruszaj patykiem w górę iw dół, w lewo i w prawo. Podczas całego zabiegu staraj się trzymać wacik blisko błony śluzowej policzka. Aby uzyskać wystarczającą ilość komórek na waciku, obracaj wacik między palcami podczas pobierania próbek. Powtórz tę samą procedurę z obydwoma wacikami bawełnianymi. Użyj jednego sztyftu na prawy policzek, a drugiego na lewy policzek.

Trzeci krok. Umieścić waciki w oryginalnym opakowaniu, a następnie w papierowej kopercie.
Po pobraniu próbki doustnej za pomocą wacików bawełnianych umieścić je w oryginalnym opakowaniu, a następnie w papierowej kopercie na próbki. Pobierając próbki za pomocą dwóch wacików należy umieścić je w papierowej kopercie odpowiedniej osoby (ojca, dziecka, matki) i zapieczętować.

Czwarty krok. Wykonaj pierwszy, drugi i trzeci krok dla każdego
pacjenta. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby pobrać próbki od każdego pacjenta.

Krok 5. Wypełnij i podpisz formularz zgody „Dokument zgody”.
Wypełnij wymagane pola i podpisz formularz „Dokument zgody”.

Szósty krok. Zwracając, umieść wszystkie koperty zawierające próbki DNA i „Dokument zgody” w kopercie zwrotnej dostarczonej z zestawem testu DNA. Zanieś kopertę na pocztę

Shopping Cart